BestAviation.net
YOUR AVIATION TRAINING GUIDE

Luftfartsskolen AS

Oslo, Norway

+Write a Review

Share| Edit

School Overview

Luftfartsskolen er en myndighetsgodkjent flyskole som tilbyr trafikkflygerutdanning til fly- og helikoptersertifikater. Skolens yrkesutdanningstilbud er godkjent av NOKUT og organisert som fagskolestudie med studielånsrett i Lånekassen.

Skolen ble stiftet i 1972 og har gjennom mer enn 40 år utdannet et betydelig antall kandidater til norsk luftfart.

Skolen har tilgangen på skolefly ved våre internasjonale parterskoler i Norge og USAsomutgjør nærmere 80 fly og flysimulatorer! Luftfartsskolen drifter sin egen simulatororganisasjon (FSTD) med tre forskjellige flytyper, både en- og to-motors.

Skolen administrerer egne utdanningsplattformer med nettbasert undervisning og egenutviklede undervisnings-apper til teorikursene. Teoriutdanningen gjennomføres i kombinasjon med klasseromsundervisning av høy kvalitet (såkalt "blended learning").

Pilotforlaget som produserer lærebøker og utdanningsmateriell er også en del av Luftfartsskolen AS.

Luftfartsskolen har et nært samarbeid med Norges Luftsportforbund (NLF) med mer enne 12.000 dedikerte privatflygere og luftsportutøvere over hele Norge.
Mange av disse tar viderutdanning til yrkespiloter gjennom Luftfartsskolen. NLF er også deleier i Luftfartsskolen AS.

Contact Details

Wergelandsveien 3
Oslo, 0167 Norway

+47 23 10 29 40

Key Training Facilities

Categories

Flight Training (Airplane) Flight Training (Helicopter)

Training Programs

EASA ATPL Ground School Ground School Classes

+Write a Review

Reviews

Be the first to review Luftfartsskolen AS!